frost®-aardingscontacten met radiale werking

Radiaal werkende frost®-aardingscontacten worden ingezet, wanneer het vrije ruimteprofiel is beperkt, speciale draaistelconstructies dit absoluut noodzakelijk maken, of de klantenspecificatie dit voorschrijft. Ze sturen de retourstroom direct naar de wielstelas, waar deze via de wielen in de rail kan wegvloeien.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte adviseren wij radiale frost®-aardingscontactsystemen als volledig ingekapselde uitvoering.

Stemmann

Uw contact:

Stemmann-Technik Nederland BV

+31 714062000