Motorkabeltrommels

Verbruikers die telkens op andere locaties worden ingezet, vooral diverse soorten kranen, zoals containerbruggen of halkranen, verschillende transportinstallaties en zwaar materieel voor de dagbouw, maar ook lengteruimerbruggen in waterzuiveringsinstallaties en mobiele platforms, verzorgen de stroomoverdracht en datatransmissie via flexibele energie- en besturingskabels.

Instandhouding van de overdracht vereist een permanent beschikbaar systeem voor het opslaan en vrijgeven van leidingen, zodat de beweging van de verbruikers ook zo synchroon mogelijk verloopt. De basispatronen voor beweging - traject, richting, versnelling, snelheid, massa - worden daarbij alleen door het gebruik van de verbruiker zelf bepaald.

Een systeem dat aan dergelijke vereisten voldoet, zijn de kabeltrommels met motoraandrijving. Motorkabeltrommels bestaan uit trommellichamen, aandrijving en sleepringoverdrachtsysteem.

Naast de stroomoverdracht realiseert STEMMANN-TECHNIK op aanvraag de overdracht van verschillende media, bijv. water, of argon, of andere gassen.

Stemmann

Uw contact:

Stemmann-Technik Nederland BV

+31 714062000