Kabelwagensystemen voor T-dragers

Belastbaar en efficiënt

Bij dit systeem lopen de kabelwagens over een T-drager (stalen drager). Daarom is iedere wagen voor extreem hoge nuttige lasten tot en met 1000 kg gedimensioneerd. U kunt dus probleemloos lange stroom-/datakabels of zware slangen transporteren.

KW 1100: kabelwagen met motoraandrijving

Speciaal in de havenindustrie stijgen de vereisten aan belastbaarheid en efficiency van de kabelwagensystemen en niet alleen voor wat betreft de rijsnelheid. Hiervoor hebben wij de KW 1100 ontwikkeld: een motoraangedreven kabelwagen die bewegingen kan regelen en doelgericht kan versnellen. Trekontlastingkabels tussen de individuele wagens zorgen voor gedempt opstarten, zodat de kabels zelf niet worden belast.In combinatie met "normale" kabelwagens wordt op die wijze de rijsnelheid van het totale systeem duidelijk verhoogd. Tegelijkertijd worden tekenen van mechanische slijtage door gerichte besturing geminimaliseerd - wat ook tijd en kosten voor onderhoudswerkzaamheden blijvend vermindert.

Gebruiksspectrum voor T-dragers

Toepassingsgebieden

Stemmann

Uw contact:

Stemmann-Technik Nederland BV

+31 714062000