Ontijzelingsinstallatie voor de rijdraad

Ijsafzettingen op rijdraadinstallaties bij railvoertuigen zijn in de wintermaanden een telkens terugkerend probleem, omdat de ijsvorming op de bovenleidingen de stroomopname via de sleepstukken belemmert. De daaruit voortvloeiende schades kunnen aanzienlijke kosten veroorzaken.

Om de probleemloze werking voor de passagiers ook bij extreem lage temperaturen te kunnen waarborgen en ijsvorming te voorkomen bieden wij een uiterst effectief systeem, waardoor de bovenleidingen reeds van tevoren met een vorstbeschermingsmiddel worden gesmeerd. De productiemiddelkosten voor dit preventieve Non Icing-systeem zijn zeer gering.

Het systeem bestaat uit twee componenten. Uit de installatie die op een vast frame binnenin het railvoertuig is geïnstalleerd, en uit een aanvullende pantograaf waarvan het sleepstuk door een smeerinrichting met viltrol wordt vervangen.

Voordelen van het systeem

Stemmann

Uw contact:

Stemmann-Technik Nederland BV

+31 714062000