Sleepleidingkanalen en afgesloten geleidingsrails

Sleepleidingkanalen en afgesloten geleidingsrails worden gebruikt in de kraan- en havenindustrie. Speciale afdekkingen en hefinrichtingen maken probleemloos rijden mogelijk en een optimale contactbescherming voor de daarin gelegde sleepleidingen.

Wij fabriceren en monteren sleepleiding- en ondergronds kanalen, alsmede afgesloten geleidingsrails voor de kraan- en havenindustrie. Onze systemen zijn uitgerust met speciale afdekkingen en hefinrichtingen en bieden een optimale bescherming tegen overrijden en contact met de daarin gelegde sleepleidingrails en kabels. De lichtere, afgesloten sleepleidingsystemen zijn bestemd voor bevestiging aan muren, masten of dragers.

Zware uitvoeringen worden als sleepleidingen met kantopsluiting aan kade-installaties en op werven ingezet.

Wij fabriceren en monteren alle componenten, zoals de plaathefinrichtingen, metalen en rubberen afdekkingen, stroomafnemerwagen resp. -armen, voedingen, enz. Op verzoek voert ons serviceteam, indien nodig, het onderhoud aan uw installatie uit.

Systeemcomponenten

Stemmann

Uw contact:

Stemmann-Technik Nederland BV

+31 714062000